Twórz sondaże i ankiety w czasie rzeczywistym z Mentimeter

przez Kinga Szczęśliwa

W dobie cyfrowej rewolucji, technologia zmienia sposób, w jaki uczymy się i uczymy. Jednym z narzędzi, które znacząco wpływa na edukację, jest aplikacja Mentimeter. Pozwala ona na tworzenie sondaży i ankiet w czasie rzeczywistym, co umożliwia nauczycielom zbieranie opinii, mierzenie zrozumienia materiału oraz angażowanie uczniów w procesie nauczania. W tym artykule przyjrzymy się bliżej aplikacji Mentimeter, jej funkcjom, planom cenowym, oraz jakie korzyści niesie dla nauczycieli i uczniów.

Do czego służy aplikacja Mentimeter?

Aplikacja Mentimeter to narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji, sondaży, ankiet i quizów. Nauczyciele mogą wykorzystać ją podczas lekcji, prezentacji, warsztatów, czy konferencji, aby zyskać w czasie rzeczywistym opinie uczniów, zrozumieć ich poziom zrozumienia oraz zaangażować ich aktywnie w procesie nauki. Uczniowie mogą natomiast odpowiadać na pytania w czasie rzeczywistym za pomocą swoich urządzeń mobilnych, co czyni proces zbierania informacji szybkim i efektywnym.

Jakie funkcje posiada Mentimeter?

Mentimeter oferuje wiele funkcji, które sprawiają, że proces tworzenia interaktywnych prezentacji i ankiet staje się prosty i przyjemny.

Oto kilka głównych funkcji, jakie posiada Mentimeter:

 1. Sondaże i Ankiety: Tworzenie sondaży i ankiet w czasie rzeczywistym, które można wykorzystać do zbierania opinii i informacji od uczestników prezentacji.
 2. Pytania Otwarte i Zamknięte: Możliwość zadawania pytań otwartych i zamkniętych, co pozwala na różnorodność w komunikacji z publicznością.
 3. Grafiki i Slajdy: Dodawanie grafik, obrazów i slajdów do prezentacji, co czyni ją bardziej atrakcyjną wizualnie.
 4. Quizy i Konkursy: Tworzenie quizów i konkursów, które umożliwiają uczestnikom interaktywną naukę i rywalizację.
 5. Cloud-based: Wszystkie prezentacje i dane są przechowywane w chmurze, co umożliwia dostęp do nich z różnych urządzeń.
 6. Wieloplatformowość: Aplikacja jest dostępna na urządzenia mobilne (iOS i Android), co ułatwia interakcję z publicznością.
 7. Wybór Wizualnych Efektów: Możliwość wyboru różnych efektów wizualnych, takich jak animacje, efekty przejścia i tła.
 8. Analiza Wyników: Po zakończeniu prezentacji można przejrzeć i analizować zebrane odpowiedzi i opinie uczestników.
 9. Integracja Zdalna: Uczestnicy mogą brać udział w prezentacji zdalnie, co jest szczególnie przydatne w nauczaniu online.
 10. Dostosowanie Pytań: Możliwość dostosowania pytań do własnych potrzeb, co pozwala na tworzenie unikalnych prezentacji.
 11. Przyciąganie Uwagi: Interaktywne elementy prezentacji przyciągają uwagę uczestników, co sprzyja aktywnemu udziałowi.
 12. Anonimowość: Opcja anonimowego odpowiadania na pytania, co może zachęcić uczestników do bardziej szczerych odpowiedzi.
 13. Wielojęzyczność: Mentimeter obsługuje różne języki, co jest przydatne w edukacji międzynarodowej.
 14. Czas Rzeczywisty: Reakcje i odpowiedzi uczestników są wyświetlane na żywo, co umożliwia natychmiastową interakcję.
 15. Edukacyjne Zastosowanie: Mentimeter może być wykorzystywane w edukacji do tworzenia interaktywnych lekcji, ćwiczeń i prezentacji.

Funkcje Mentimeter pozwalają na tworzenie interaktywnych i angażujących prezentacji, które mogą zwiększyć zaangażowanie uczestników i ułatwić proces nauki.

Jakie  plany cenowe ma Mentimeter?

Mentimeter oferuje zarówno wersję darmową, jak i płatne plany. Wersja darmowa pozwala na korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji, takich jak tworzenie sondaży i ankiet, oraz zbieranie odpowiedzi od do 20 uczestników. Płatne plany, dostępne dla nauczycieli i szkół, oferują dodatkowe funkcje, takie jak większa liczba uczestników, dostęp do zaawansowanych efektów wizualnych, czy integracja z innymi narzędziami edukacyjnymi.

Dlaczego warto wykorzystać Mentimeter w edukacji?

Wykorzystanie Mentimeter w edukacji niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Oto dlaczego warto wykorzystać tę aplikację w procesie nauczania:

 1. Zwiększenie Uczestnictwa: Mentimeter umożliwia tworzenie interaktywnych prezentacji, które przyciągają uwagę uczniów i zachęcają ich do aktywnego udziału w lekcji.
 2. Rozwijanie Myślenia Krytycznego: Dzięki różnorodnym formom pytań, quizom i ankietom, nauczyciele mogą stymulować myślenie krytyczne uczniów oraz zachęcać ich do analizy i refleksji.
 3. Indywidualne Tempo Nauki: Uczniowie mogą odpowiadać na pytania w swoim tempie, co umożliwia dostosowanie procesu nauczania do różnych temp uczniów.
 4. Natychmiastowe Sprawdzanie Postępów: Nauczyciele mogą natychmiastowo zobaczyć, jak uczniowie reagują na pytania i treści prezentacji, co pozwala na szybką ocenę postępów i zrozumienia materiału.
 5. Interaktywne Ćwiczenia: Mentimeter umożliwia tworzenie różnorodnych ćwiczeń, takich jak quizy, sondaże czy zadania praktyczne, co pozwala uczniom na aktywne uczestnictwo w procesie nauki.
 6. Angażujące Lekcje: Interaktywne i ciekawe prezentacje przy użyciu Mentimeter mogą przekształcić rutynowe lekcje w atrakcyjne i angażujące doświadczenia edukacyjne.
 7. Zrozumienie Uczniów: Poprzez analizę odpowiedzi uczniów na pytania, nauczyciele mogą lepiej zrozumieć ich poziom zrozumienia materiału oraz ewentualne trudności.
 8. Przygotowanie do Egzaminów: Tworzenie quizów i testów w Mentimeter może pomóc uczniom w przygotowaniach do egzaminów, umożliwiając im powtórkę i utrwalenie wiedzy.
 9. Różnorodność Materiałów: Mentimeter pozwala na wzbogacenie prezentacji poprzez dodawanie obrazów, slajdów i innych elementów wizualnych, co może ułatwić przyswajanie materiału.
 10. Zdalne Nauczanie: Aplikacja doskonale sprawdza się w nauczaniu zdalnym, umożliwiając nauczycielom utrzymanie interakcji z uczniami nawet w trybie online.
 11. Rozwijanie Umiejętności Komunikacyjnych: Uczniowie uczą się komunikować swoje myśli i odpowiedzi w sposób jasny i zwięzły.
 12. Dostosowanie do Różnych Stylów Nauki: Dzięki różnorodności funkcji, Mentimeter umożliwia nauczycielom dostosowanie metody nauczania do różnych stylów uczenia się uczniów.
 13. Zwiększenie Motywacji: Interaktywne elementy prezentacji i możliwość udziału uczniów w tworzeniu treści może zwiększyć ich motywację do nauki.

Mentimeter dostarcza narzędzi, które mogą przyczynić się do bardziej angażującej, efektywnej i spersonalizowanej edukacji. Umożliwia on tworzenie dynamicznych lekcji, które wzbudzają zainteresowanie uczniów i sprzyjają zdobywaniu wiedzy w ciekawy sposób.

Jakie korzyści przynosi Mentimeter nauczycielom i uczniom?

Korzystanie z Mentimeter przynosi wiele korzyści zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Oto główne zalety, które niesie ze sobą wykorzystanie tej aplikacji w edukacji:

Korzyści dla Nauczycieli:

 1. Interaktywne Lekcje: Mentimeter umożliwia nauczycielom tworzenie interaktywnych prezentacji, które angażują uczniów i czynią lekcje bardziej atrakcyjnymi.
 2. Sprawdzanie Zrozumienia: Aplikacja pozwala na bieżąco monitorować zrozumienie materiału przez uczniów poprzez szybkie sprawdzanie odpowiedzi na pytania.
 3. Dostosowanie do Uczniów: Nauczyciele mogą dostosować treści i pytania w Mentimeter do indywidualnych potrzeb uczniów, uwzględniając różnice w tempie nauki i stylach uczenia się.
 4. Szybkie Reakcje: Natychmiastowe reakcje uczniów na pytania pozwalają nauczycielom szybko dostosować sposób prowadzenia lekcji i skupić się na obszarach, które wymagają dodatkowej uwagi.
 5. Zwiększenie Uczestnictwa: Interaktywne prezentacje i ćwiczenia zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa i angażowania się w lekcje.
 6. Łatwa Ocena Postępów: Analiza odpowiedzi uczniów i ich postępów pozwala nauczycielom ocenić, które obszary wymagają dodatkowej pracy i powtórki.
 7. Zwiększenie Efektywności Nauczania: Dzięki szybkiemu reagowaniu na potrzeby uczniów, nauczyciele mogą dostosować swoje podejście i metody nauczania, co przyczynia się do zwiększenia efektywności procesu dydaktycznego.

Korzyści dla Uczniów:

 1. Aktywne Uczestnictwo: Uczniowie mogą aktywnie uczestniczyć w lekcjach poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania i interakcję z treściami.
 2. Wzmacnianie Wiedzy: Regularne ćwiczenia i quizy przy użyciu Mentimeter pomagają uczniom w utrwalaniu wiedzy i przygotowaniach do egzaminów.
 3. Zróżnicowane Pytania: Aplikacja umożliwia tworzenie różnorodnych form pytań, co sprzyja różnorodności treści i metod nauki.
 4. Motywacja: Interaktywne i angażujące lekcje poprzez Mentimeter mogą zwiększyć motywację uczniów do nauki.
 5. Natychmiastowe Wyniki: Uczniowie otrzymują natychmiastowe wyniki swoich odpowiedzi, co pomaga im ocenić swoje zrozumienie materiału.
 6. Rozwój Umiejętności Komunikacyjnych: Udzielanie odpowiedzi w formie interaktywnych prezentacji rozwija umiejętności komunikacji i prezentacji.
 7. Dostosowanie Tempo Nauki: Każdy uczeń może pracować w swoim tempie, dzięki czemu proces nauki staje się bardziej spersonalizowany.
 8. Zwiększenie Zainteresowania: Interaktywne elementy prezentacji i zadania mogą przyczynić się do większego zainteresowania uczniów omawianym tematem.
 9. Przygotowanie do Życia w Erze Technologii: Korzystanie z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak Mentimeter, przygotowuje uczniów do aktywnego uczestnictwa w dzisiejszym zdominowanym przez technologię świecie.

Mentimeter stanowi doskonałe narzędzie, które wspomaga nauczycieli w tworzeniu interaktywnych lekcji i stymulowaniu uczniów do aktywnego udziału w procesie nauki. Uczniowie zaś mogą czerpać korzyści z nowoczesnego podejścia do nauki, które dostosowuje się do ich potrzeb, style uczenia się i tempo pracy.

Wprowadzając Mentimeter do procesu edukacji, nauczyciele i uczniowie mają szansę na rewolucyjne doświadczenia w klasie. To narzędzie nie tylko umożliwia dynamiczne i interaktywne lekcje, ale także wspiera rozwój umiejętności komunikacyjnych, krytycznego myślenia i pracy z technologią – umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie.

Dla nauczycieli Mentimeter to szansa na stworzenie inspirujących lekcji, dostosowanych do różnorodnych stylów uczenia się uczniów. Pozwala to nie tylko na zwiększenie efektywności nauczania, ale także na kreowanie lepszych relacji z uczniami i zwiększenie zaangażowania w procesie dydaktycznym.

Natomiast dla uczniów Mentimeter to droga do aktywnego udziału w nauce, rozwijania umiejętności prezentacyjnych i komunikacyjnych oraz odkrywania tematów w ciekawy sposób. Współpraca z technologią w trakcie lekcji staje się nie tylko atrakcyjna, ale także skuteczniejsza w przyswajaniu wiedzy.

Warto podkreślić, że dynamiczne zmiany, jakie zaszły w edukacji w ostatnich latach, wymagają innowacyjnych narzędzi, takich jak Mentimeter. Dzięki niemu edukacja staje się bardziej interaktywna, spersonalizowana i dostosowana do potrzeb uczniów. Jest to nowoczesna odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, gdzie umiejętność efektywnego korzystania z technologii staje się coraz bardziej kluczowa. Wykorzystanie Mentimeter w szkole może przyczynić się do wzbogacenia procesu edukacyjnego i przygotowania uczniów do skutecznego funkcjonowania w globalnej społeczności.

Podsumowując, aplikacja Mentimeter to potężne narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji i sondaży w czasie rzeczywistym. Dzięki różnorodnym funkcjom i możliwościom dostosowania, pozwala nauczycielom angażować uczniów i zbierać natychmiastową opinię na temat materiału lekcyjnego. Czy jesteś nauczycielem poszukującym nowych sposobów na zaangażowanie uczniów? Mentimeter może być odpowiedzią na Twoje potrzeby!

.

0 0 votes
Article Rating

You may also like

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments