przez Kinga Szczęśliwa

Zapraszam do współpracy

Jestem otwarta na współpracę z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, Bibliotekami Pedagogicznymi, Fundacjami, redakcjami czasopism dla nauczycieli i innymi instytucjami edukacyjnymi. Z przyjemnością poprowadzę szkolenia online, webinaria lub podzielę się wiedzą na łamach czasopism branżowych z zakresu nowoczesnych technologii, e-learningu i edukacji zdalnej.

Rozważę również inne formy współpracy. 

Zapraszam do kontaktu